Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji tzw. składu VAT.

Zgodnie z założeniami MF procedura składu VAT ma na celu znaczne uproszczenie rozliczeń podatku VAT, zwłaszcza dla podmiotów działających w obszarze handlu międzynarodowego. Jak wyjaśnia resort, prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Polska wdrożyła dotychczas niektóre z rozwiązań dopuszczalnych w tym zakresie przez dyrektywę VAT.

Dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT podlegać ma 0% stawce VAT, jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki:

  • podatnik wystawi fakturę dokumentującą tę dostawę z wykorzystaniem KSEF i oznaczy na fakturze podstawę prawną stosowanej stawki 0% (dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT),
  • towary zostaną wprowadzone do składu VAT,
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma od nabywcy dokument potwierdzający objęcie towarów procedurą składu VAT.

Opodatkowaniu wg stawki VAT 0% podlegać ma również świadczenie usług w składzie VAT, bezpośrednio związanych ze składowanymi towarami.

Celem konsultacji jest określenie branż, dla których składy VAT mogą okazać się interesującym rozwiązaniem. Opinie i uwagi wraz z uzasadnieniem można zgłaszać do 3 kwietnia 2023 r. w formie elektronicznej na adres: skladyVATkonsultacje@mf.gov.pl

Źródło:
https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-w-sprawie-wdrozenia-instytucji-skladu-vat

Opublikowano: 14 marca 2023

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.