Ministerstwo Finansów opublikowało formularze interaktywne, służące do raportowania informacji przez spółki nieruchomościowe. Formularze pojawiły się na stronach ministerialnych (Formularze elektroniczne CIT (podatki.gov.pl) oraz Formularze elektroniczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą (podatki.gov.pl)) 30 sierpnia 2022 r. Na wskazanych stronach podatnicy znajdą formularze dla informacji CIT-N1 i PIT-N1 oraz CIT-N2 i PIT-N2.

W tym miejscu należy przedstawić krótkie wyjaśnienie, mianowicie:

  • CIT-N1 i PIT-N1 – dotyczą raportowania informacji o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej – taka informacja składana jest przez spółki nieruchomościowe,
  • CIT-N2 i PIT-N2 – dotyczą raportowania informacji o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących – taka informacja składana przez podatników będących wspólnikami spółki nieruchomościowej.

Spółki nieruchomościowe są zobowiązane do zaraportowania informacji o podmiotach, które posiadają co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków, który daje co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Natomiast wspólnicy spółek nieruchomościowych zobowiązani są do wykazania bezpośrednich lub pośrednich praw udziałowych do spółki nieruchomościowej w przypadku, gdy posiadają oni co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków, który daje co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze. Obowiązek złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe oraz podatników – wspólników tych spółek wynika z art. 27 ust. 1e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT) oraz art. 45 ust. 3f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT).

Opublikowanie formularzy interaktywnych na miesiąc przed przesuniętym już terminem raportowania informacji przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników może wygenerować problemy związane z raportowaniem na nowych zasadach.

Na szczęście jak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku raportowania informacji wg. stanu na ostatni dzień roku podatkowego lub obrotowego przypadającego przed rokiem 2022 r., stosowanie opublikowanych formularzy nie jest obligatoryjne.

Uzasadniony jest zatem wniosek, że raportowanie w tym roku informacji może odbyć się jeszcze w nieustrukturyzowanej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy e-PUAP Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Duże problemy może generować też podejście Ministerstwa Finansów do konieczności uzyskania NIP przez podmioty zagraniczne, bowiem MF potwierdziło, że w celu złożenia formularzy CIT-N2 podmioty zagraniczne, powinny wystąpić do polskich organów o nadanie NIP.

Opublikowano: 27 września 2022

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.