W dniu dzisiejszym Ministerstwo Finansów udostępniło testową wersję bezpłatnej aplikacji do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur.
Aplikacja ma umożliwić wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur ustrukturyzowanych oraz zarządzanie uprawnieniami.

Jak informuje MF, w ramach środowiska testowego należy używać zanonimizowanych danych. Dostęp do aplikacji oraz pozostałe narzędzia do KSeF, takie jak anonimowy dostęp do e-Faktury oraz sprawdzenie jej statusu można znaleźć pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/ksef/bezplatne-narzedzia-ksef/.

Instrukcję logowania do aplikacji można znaleźć pod linkiem:
https://www.podatki.gov.pl/media/8051/instrukcja-uwierzytelnienia-w-aplikacji-podatnika-ksef_07042022.pdf


Umów się na konsultacje!

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.