Jak już informowaliśmy we wcześniejszym wpisie, termin wejścia w życie możliwości korzystania z preferencji związanych z założeniem Grupy VAT, został odroczony o pół roku Grupy VAT jednak nie w lipcu. Od 1 stycznia 2023 roku podatnicy spełniający odpowiednie kryteria będą mogli tworzyć grupy podatkowe dla celów VAT. Grupę VAT będą mogły utworzyć podmioty, które mają ze sobą jednocześnie powiązania o charakterze finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. Obowiązki związane z rozliczaniem podatku VAT takiej grupy przejmie przedstawiciel. Grupa ma być traktowana jako jeden podatnik, jej wewnętrzne transakcje nie będą podlegały opodatkowaniu, fakturowaniu czy mechanizmowi podzielonej płatności.

Okazuje się, że zmiana terminu wejścia Grup VAT w życie to nie jedyna nowość. Początkowo zasady funkcjonowania grup VAT, a co najistotniejsze, termin wejścia w życie tych przepisów, określony był w ramach tzw. Polskiego Ładu (ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Jak można dowiedzieć się z ustawy wprowadzającej nowy termin obowiązywania grup VAT, nowelizacja zmienia charakter obowiązków ewidencyjnych w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług dokonanych przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT. Podatnicy tworzący grupy będą dodatkowo zobligowani do przesyłania ewidencji transakcji dokonanych pomiędzy członkami grupy w formie elektronicznej. Ewidencja ma zawierać takie elementy, jak nazwę i NIP nabywcy, datę sprzedaży, nazwę towaru lub usługi, miarę oraz ich ilość a także kwotę należności. Ewidencja ma być wysyłana do organu podatkowego do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym raportowanych transakcji. Przepisy w tym zakresie mają zacząć obowiązywać od lipca 2023 roku, a więc pół roku po wejściu w życie grup VAT. Z jednej strony podatnicy pozbędą się obowiązku dokumentowania transakcji w ramach grupy, z drugiej będą zmuszeni do przygotowania dodatkowej ewidencji wykazującej te transakcje.

W TAX INSIGHT pracujemy nad rozwiązaniami ułatwiającymi ewidencjonowanie transakcji w ramach grup VAT.

Opublikowano: 28 czerwca 2022

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.