Pod koniec lipca zakończyły się konsultacje w zakresie projektu objaśnień dotyczących Grup VAT, o których szerzej pisaliśmy w marcu na naszym blogu (link). Przepisy regulujące funkcjonowanie grup VAT mają wejść w życie już 1 stycznia 2023 roku. Pierwotnie przepisy miały zacząć obowiązywać w lipcu tego roku, jednak ze względu na wątpliwości w ramach funkcjonowania grup oraz niejasności regulacji prawnych, projekt został odroczony.

Wśród podatników rozważających utworzenie grupy VAT, wprowadzane przepisy budziły wiele wątpliwości, zwłaszcza pod kątem ich ogólności a przy oczywistym braku praktyki, wdrożenie niesprawdzonego rozwiązania może być dla niektórych podmiotów nieco ryzykowne. Z pomocą przychodzi projekt objaśnień, zawierający ponad 40 stron praktycznych instrukcji w zakresie tworzenia oraz funkcjonowania grup VAT.

Projekt objaśnień podatkowych dotyczących grup VAT można znaleźć na stronie Ministerstwa – (link).

Grupy VAT – o czym warto pamiętać?

Kto może utworzyć grupę?

Grupy VAT mogą tworzyć podatnicy VAT, pomiędzy którymi występują jednocześnie powiązania finansowe, ekonomiczne oraz organizacyjne. Należy pamiętać, że rozwiązania te muszą istnieć przez cały okres funkcjonowania grupy. W przypadku utraty jednego z powiązań przez któregokolwiek członka grupy, przestaje ona istnieć ze względu na fakt, że ilość podmiotów wchodzących w jej skład nie może ulegać zmianie w trakcje funkcjonowania grupy.

Jak założyć grupę VAT?

W celu utworzenia grupy należy spełnić trzy warunki:

  1. Zawrzeć umowę pomiędzy podmiotami mającymi wejść w jej skład
  2. Wyznaczyć przedstawiciela Grupy
  3. Złożyć specjalny wniosek o rejestrację grupy do właściwego urzędu skarbowego.

Jakie są główne korzyści z zawarcia grupy?

Wśród najważniejszych korzyści płynących z założenia grupy należy wymienić:

  1. Brak opodatkowania dostawy towarów oraz świadczenia usług pomiędzy podmiotami tworzącymi Grupę
  2. Scentralizowanie raportowania na potrzeby podatku od towarów i usług (jeden JPK_VAT z deklaracją dla całej Grupy)
  3. Brak obrotu fakturowego w ramach Grupy (ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych).

Jakie są główne minusy założenia grupy VAT?

Niestety założenie grupy niesie za sobą również negatywne konsekwencje. Do najbardziej uciążliwych należą zagadnienia związane z rozliczaniem VAT na zasadach proporcji oraz ewidencjonowaniem czynności dokonywanych w ramach grupy. Każdy z podmiotów wchodzących w skład grupy jest zobowiązany do obliczenia własnego współczynnika proporcji. Dodatkowo ustalana jest też proporcja dla całej grupy. Znacznie utrudnia to proces odliczania VAT od zakupów dokonywanych przez grupę. Obrót towarami oraz świadczenie usług w ramach grupy musi być dodatkowo ewidencjonowany. Ewidencje stałe będą wysyłane do urzędu skarbowego do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (analogicznie, jak JPK_VAT z deklaracją). Ewidencja tymczasowa, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., ma być przesyłana na wezwanie urzędu skarbowego właściwego dla przedstawiciela grupy VAT w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem w utworzeniu Grupy VAT, zachęcamy do kontaktu z nami.

Opublikowano: 29 sierpnia 2022

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.