Senat rozpatruje ustawę odraczającą termin wejścia w życie przepisów regulujących tworzenie grup VAT.
Przepisy mają zostać przesunięte z 1 lipca na styczeń 2023 roku. Od czasu opublikowania projektu ustawy, środowisko doradców podatkowych zgłaszało wątpliwości w zakresie jasności proponowanych przepisów i proponowało przesunięcie terminu.

Obawy budzą, między innymi, regulacje w zakresie odliczenia podatku naliczonego w ramach grup. Podmioty działające w ramach grupy mogą wykorzystywać towary zakupione zewnętrznie do działalności opodatkowanej. Wówczas grupa posiada prawo do odliczenia VAT od zakupu tych dóbr. Gdy jednak towary wykorzystywane będą do działalności zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu, prawa do odliczenia nie będzie.

Kolejnym problemem jest obliczenie proporcji (współczynnika struktury sprzedaży), dla potrzeb grupowego odliczenia VAT
w prawidłowej wysokości.
Przepisy w tym zakresie budzą wątpliwości i nie dają dokładnych wytycznych, co do obliczenia wskaźnika w ramach grupy.
Wyzwaniem może też okazać się praktyka funkcjonowania grupy. Aby założyć grupę VAT, należy spełnić szereg wymogów. Jednym z nich, jest powiązanie finansowe, ekonomiczne oraz organizacyjne podmiotów tworzących grupę. W przypadku zmian w poszczególnych jednostkach, może okazać się, że wymogi nie są zachowane i grupa nie może już funkcjonować w obecnym kształcie. Jak widać, obecne brzmienie przepisów pozostawia sporo wątpliwości i rodzi ryzyka, które mogą zniechęcić podatników od tworzenia grup VAT. Odroczenie ich wejścia w życie w celu doprecyzowania regulacji wydaje się więc dobrą decyzją.

Umów się na konsultacje!

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.