Senat rozpatruje ustawę odraczającą termin wejścia w życie przepisów regulujących tworzenie grup VAT.
Przepisy mają zostać przesunięte z 1 lipca na styczeń 2023 roku. Od czasu opublikowania projektu ustawy, środowisko doradców podatkowych zgłaszało wątpliwości w zakresie jasności proponowanych przepisów i proponowało przesunięcie terminu.

Obawy budzą, między innymi, regulacje w zakresie odliczenia podatku naliczonego w ramach grup. Podmioty działające w ramach grupy mogą wykorzystywać towary zakupione zewnętrznie do działalności opodatkowanej. Wówczas grupa posiada prawo do odliczenia VAT od zakupu tych dóbr. Gdy jednak towary wykorzystywane będą do działalności zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu, prawa do odliczenia nie będzie.

Kolejnym problemem jest obliczenie proporcji (współczynnika struktury sprzedaży), dla potrzeb grupowego odliczenia VAT
w prawidłowej wysokości. Przepisy w tym zakresie budzą wątpliwości i nie dają dokładnych wytycznych, co do obliczenia wskaźnika w ramach grupy.
Wyzwaniem może też okazać się praktyka funkcjonowania grupy. Aby założyć grupę VAT, należy spełnić szereg wymogów. Jednym z nich, jest powiązanie finansowe, ekonomiczne oraz organizacyjne podmiotów tworzących grupę. W przypadku zmian w poszczególnych jednostkach, może okazać się, że wymogi nie są zachowane i grupa nie może już funkcjonować w obecnym kształcie. Jak widać, obecne brzmienie przepisów pozostawia sporo wątpliwości i rodzi ryzyka, które mogą zniechęcić podatników od tworzenia grup VAT. Odroczenie ich wejścia w życie w celu doprecyzowania regulacji wydaje się więc dobrą decyzją.

Opublikowano: 23 maja 2022

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.