Od 20 października dostępna jest nowa wersja testowej Aplikacji Podatnika KSeF. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów aktualizacja została opracowana w oparciu o uwagi i sugestie zgłoszone przez użytkowników podczas testów.

Aplikacja Podatnika KSeF umożliwi:

– korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników,
– wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur,
– zarządzanie uprawnieniami i tokenami.

Aplikacja Podatnika KSeF w wersji testowej została zaktualizowana o:

 • mechanizm walidacji sum kontrolnych NIP,
 • możliwość generowania e-Faktury i UPO w formacie PDF,
 • mechanizm ostrzegania przed możliwym wystawieniem e-Faktury z tym samym numerem faktury (duplikatu),
 • możliwość pobierania paczki faktur z poziomu Listy faktur,
 • dodanie formularza skróconego dla faktury podstawowej,
 • dodanie kolumn z datami na Liście tokenów,
 • możliwość wyszukania sesji po numerze referencyjnym w Historii sesji,
 • możliwość wyszukania/autouzupełniania pól w sekcji Adres,
 • drobniejsze usprawnienia (m.in. zmiana szaty graficznej, dodanie widoku Home AP).

Dodatkowo aplikacja umożliwia bez konieczności logowania:

 • podgląd faktury (anonimowy dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech),
 • weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF.

Aplikacja Podatnika najbardziej przydatna będzie dla małych przedsiębiorców. Zachęcamy do testowania aplikacji

i przypominamy, że w ramach środowiska testowego należy używać zanonimizowanych danych.

Aplikacja testowa jest dostępna na https://www.podatki.gov.pl/ksef/bezplatne-narzedzia-ksef/bezplatne-narzedzia-wersja-testowa/

Opublikowano: 27 października 2022

Zapisz się na prezentację

Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą
jak najszybciej.