Ministerstwo Finansów poinformowało o aktualizacji bezpłatnych narzędzi do generowania i wysyłania JPK_VAT z deklaracją.

W dniu 27 stycznia 2022 roku udostępnione zostały zaktualizowane narzędzia do generowania i wysyłania JPK_VAT z deklaracją:

  • E-mikrofirma,
  • Formularz uproszczony,
  • Klient JPK WEB.

Bezpłatne narzędzia zostały dostosowane do obsługi nowych wzorów formularzy JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2), które obowiązują za okresy rozliczeniowe od stycznia 2022 roku.

E-mikrofirma oraz formularz uproszczony w zależności od wybranego okresu wygenerują automatycznie właściwy wariant formularza. Narzędzia do generowania i wysyłania JPK_VAT z deklaracją dostępne są na Portalu podatkowym w zakładce JPK_VAT z deklaracją – Bezpłatne narzędzia

Równolegle TAX INSIGHT dokonał aktualizacji narzędzi do weryfikacji plików JPK wykorzystywanych przez naszych klientów, dostosowując je do najnowszej wersji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Gwarantujemy pełny wymiar zgodności!Umów się na konsultacje!

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych" open="no" ]Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPK Insight sp. z o.o., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (KRS: 0000818488) („Administrator”). Kontakt do Administratora możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@taxinsight.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza, w tym w celu nawiązania kontaktu. Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów. Nadto, dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych dotyczących produktów lub usług JPK Insight sp. z o.o. stosownie do treści poniższych zgód oraz poniższej klauzuli informacyjnej – jeżeli zgoda lub zgody zostaną przez Panią/Pana wyrażone. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach dostępna jest w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach JPK Insight sp. z o.o. zaznacz poniższe zgody lub jedną z nich – w zależności od preferowanego kanału. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu/nawiązanie z Panią/Panem kontaktu przez JPK Insight sp. z o.o.

Przesyłając swoje dane wyrażam zgodę na kontakt.